Ważne informacje dla rodziców i opiekunów młodych piłkarzy

Towarzystwo Sportowe “Sokół” Aleksandrów Łódzki od dnia 4 maja planuje wznowienie treningów seniorów i grup młodzieżowych. Wszystkich piłkarzy będą obowiązywać procedury, które mają umożliwić treningi w podgrupach.

Zasady organizacji zajęć treningowych dla grup młodzieżowych:

  • Udział w zajęciach jest dobrowolny po uprzednim zgłoszeniu i podpisaniu przez rodzica lub opiekuna zawodnika oświadczenia o dobrowolnym uczestnictwie w zajęciach.
  • W zajęciach mogą wziąć udział zawodnicy w pełni zdrowi, nie wykazujący żadnych objawów choroby takich jak katar, kaszel czy podwyższona temperatura. W razie podejrzenia przez trenera występowania u zawodnika wymienionych objawów choroby, zawodnik nie będzie dopuszczony do zajęć z grupą lub kontynuowania rozpoczętych, a rodzice zobowiązani są do najszybszego odebrania dziecka z zajęć.
  • Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa.
  • Korzystanie z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) będzie niemożliwe.
  • Klub zapewni atestowane środki do dezynfekcji rąk uczestników zajęć oraz wykorzystanego sprzętu treningowego, która będzie dokonywana każdorazowo przed i po zajęciach. W trakcie zajęć treningowych nie ma obowiązku zasłaniania twarzy przez osoby trenujące i prowadzącego zajęcia trenera.
  • W celu przeprowadzenia bezpiecznej wymiany grup pomiędzy zajęciami zastosowana będzie minimum 15-minutowa przerwa na danym obiekcie treningowym. W związku z tym zawodnicy zobowiązani są do przybycia na zajęcia nie wcześniej niż 5 minut przed i opuszczenia obiektu najpóźniej 5 minut po zakończeniu zajęć.
  • Zawodnicy poniżej 13 roku życia muszą być przyprowadzeni na zajęcia oraz odebrani po zajęciach przez osobę dorosłą. Zajęcia będą prowadzone w grupach 6-osobowych, czas treningu to 45 minut.
  • W trakcie zajęć na obiekcie treningowym mogą przebywać tylko zawodnicy i trener prowadzący zajęcia. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do opuszczenia obiektu po przekazaniu zawodnika pod opiekę trenera. Przez obiekt treningowy rozumie się wydzielone poszczególne boisko wraz z trybunami, bieżnią itp. infrastrukturze.

Więcej szczegółowych informacji otrzymacie Państwo bezpośrednio u trenerów poszczególnych drużyn.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *