Oferta

Szanowni Państwo,

w imieniu zarządu TS Sokół Aleksandrów Łódzki pozwalamy sobie złożyć na Państwa ręce propozycję współpracy mającą na celu finansowe wsparcie naszej działalności. Grupa oddanych i wiernych kibiców, a także życzliwość i przychylność władz lokalnych nie wystarczają w obecnych czasach, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie organizacji, jaką jest klub piłkarski. Z tego względu sponsorzy – ich wiedza oraz pomoc finansowa i rzeczowa są nieodzownym wsparciem w codziennej działalności. Firmy, instytucje, przedsiębiorstwa coraz częściej i chętniej zaczynają korzystać z narzędzia, jakim jest marketing sportowy. Sport staje sią bowiem kluczowym elementem budowania i umacniania pozytywnego wizerunku firmy, a emocje związane z rywalizacją sportową wzmacniają efekty działań marketingowych, podnosząc jednocześnie ich skuteczność. Nasz klub dostrzega i docenia dwustronne możliwości tkwiące w konsekwentnych i zaplanowanych działaniach z zakresu sponsoringu sportowego. Staramy się, aby korzyści płynące z naszej współpracy rozkładały się równomiernie, przynosząc jak najwięcej pozytywnych efektów dla każdej ze stron. Zależy nam na budowaniu trwałych relacji i utrzymywaniu stałej współpracy. Wyznajemy zasadę, że najlepsze efekty przynosi długotrwałe zaangażowanie firmy w sponsoring klubu sportowego. Podstawą naszych działań jest partnerska i profesjonalna rozmowa, dzięki której jesteśmy w stanie precyzyjnie określić potrzeby i wybrać optymalne sposoby realizacji oczekiwań obydwu stron. Mamy nadzieję, że wspólnie będziemy tworzyć siłę TS Sokół Aleksandrów Łódzki, przyczyniając się do jej sukcesów sportowych.

Z wyrazami szacunku,
Paweł Kośla – Prezes Zarządu