W Sokole myślą o obozie i sparingach. Co już można robić?

Mamy kolejny IV etap znoszenia obostrzeń. Nas interesują szczególnie te punkty, które wiążą się z uprawianiem sportu na terenie otwartym. Od soboty nie trzeba już zasłaniać ust i nosa poza kilkoma wyjątkami. Trenerzy planują już mecze sparingowe i myślą o obozie sportowym. Zobacz, co można robić.

Wszystkie grupy młodzieżowe i seniorskie Sokoła Aleksandrów Łódzki wróciły do zajęć sportowych. Nadal jednak nie można korzystać z szatni i natrysków. Zawodnicy przebrani w stroje sportowe pojawiają się na obiekcie im. Włodzimierza Smolarka. Rząd powoli odmraża gospodarkę i polski sport. Trenerzy Sokoła Aleksandrów w najbliższym czasie będą planować mecze kontrolne i myślą nad wyjazdem na obóz sportowy.

Jeszcze daleka droga, by podjąć ostateczną decyzję związaną z wyjazdem na obóz. Obecnie wszystko idzie w dobrym kierunku. Jeśli przepisy na to pozwolą, to będziemy rozmawiać z rodzicami. Możemy również zrobić zgrupowanie na własnym obiekcie. Zastanawiamy się nad meczami sparingowymi, bo drużynom brakuje rywalizacji z prawdziwego zdarzenia – informuje Krzysztof Szabela, koordynator trenerów Sokoła Aleksandrów Łódzki.

IV etap odmrażania gospodarki. Pytania i odpowiedzi, które mogą nas zainteresować!

Czy będzie już można korzystać z dowolnych obiektów sportowych?
Tak, w IV etapie „odmrażania” sportu zniesiono ograniczenia dotyczące możliwości korzystania z obiektów sportowych. W dalszym ciągu niezbędne jest jednak spełnienie wymagań sanitarnych i określonych w rozporządzeniu limitów.

Czy można prowadzić zajęcia sportowe w terenie otwartym?
Tak, można prowadzić zajęcia w terenie otwartym, tj. parkach, lasach, łąkach, drogach publicznych, itp.

Ile osób może liczyć grupa na zajęciach prowadzonych w terenie otwartym?
W przypadku zajęć prowadzonych w terenie otwartym uczestniczyć może nie więcej niż 150 uczestników. Limit ten określa maksymalną liczbę uczestników zajęć i nie odnosi się do osób obsługujących zajęcia.

Czy można zorganizować i przeprowadzić wydarzenia sportowe i zawody sportowe w terenie otwartym?
Tak, można organizować takie aktywności zarówno w terenie otwartym jak i na obiektach sportowych.

Kto odpowiada za przestrzeganie zawartych w rozporządzeniu przepisów w przypadku organizacji aktywności w terenie otwartym?
Odpowiedzialność spoczywa na organizatorze danej aktywności/osobie prowadzącej zajęcia w terenie otwartym.

Od kiedy można organizować obozy sportowe?
Obozy sportowe można organizować od 6 czerwca br.

Jaki jest limit uczestników obozów sportowych?
Rozporządzenie nie określa limitu osób biorących udział w organizacji obozów sportowych. Szczegółowe zasady organizacji obozów sportowych określono w wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku: https://www.gov.pl/web/sport/bezpieczny-wypoczynek—wytyczne-men-gis-i-mz-dla-organizatorow-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy-w-2020-roku

UWAGA! Wszelkie kwestie związane z organizacją obozów pozostają w kompetencjach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czy można organizować turnieje w halach sportowych?
Tak, można organizować turnieje w halach sportowych, bez udziału publiczności.

Ilu uczestników może brać udział w turnieju?
Rozporządzenie określa dopuszczalną liczbę uczestników turnieju, tj. 150 uczestników. Limit ten nie odnosi się do osób obsługujących zawody. Turniej odbywa się bez udziału publiczności.

Czy możliwa będzie organizacja zawodów i imprez sportowych przez inne podmioty niż polskie związki sportowe, na przykład stowarzyszenia kultury fizycznej? Jeśli tak, to na jakich warunkach?
Tak, rozporządzenie nie określa katalogu podmiotów uprawnionych do organizacji zawodów i innych imprez sportowych. W przypadku organizacji takich imprez niezbędne jest spełnienie wymagań sanitarnych i określonych w rozporządzeniu limitów.

Czy limit 150 uczestników dotyczy jednego dnia turnieju czy całego turnieju, który trwa 3 dni?
Sformułowany w rozporządzeniu limit określa dopuszczalną liczbę uczestników całego turnieju, tj. 150 uczestników,  przy czym nie odnosi się do osób obsługujących turniej. W związku z powyższym, w przypadku turnieju trwającego trzy dni, może w nim brać udział nie więcej niż 150 uczestników.

Czy kibice mogą być na hali sportowej w trakcie turnieju?
Nie, limit 150 osób dotyczy jedynie uczestników (nie odnosi się do osób obsługujących turniej), turnieje odbywają się bez udziału publiczności.

Czy rodzice mogą być na hali sportowej podczas turnieju dla dzieci?
Nie, limit 150 osób dotyczy jedynie uczestników (nie odnosi się do osób obsługujących turniej), turnieje odbywają się bez udziału publiczności.

Czy w przypadku zajęć lub wydarzeń sportowych oraz współzawodnictwa sportowego, w których uczestniczyć może nie więcej niż 150 uczestników, w ramach limitu 150 uczestników możliwy jest udział publiczności?
Nie, limit dotyczy jedynie uczestników określonej formy aktywności (nie odnosi się do, osób obsługujących wydarzenie), która odbywa się bez udziału publiczności.

Czy podczas zawodów sportowych  mogą być na hali sportowej trenerzy, którzy są rodzicami zawodników?
W przypadku zawodów sportowych uczestniczyć może w nich nie więcej niż 150 uczestników. Limit ten określa maksymalną liczbę uczestników zajęć i nie odnosi się do osób obsługujących zawody. Zawody odbywają się bez udziału publiczności. W związku z powyższym, rodzić, który jest trenerem drużyny biorącej udział w zawodach (osobą obsługującą zawody), może przebywać na hali.

Od kiedy w wydarzeniach sportowych możliwy będzie udział publiczności i na jakich zasadach?
Możliwość taka przewidziana jest od 19 czerwca br. do tego dnia zostaną opracowane szczegółowe zasady na jakich będzie to możliwe.

Ilu ćwiczących może być jednocześnie na Orliku?
W przypadku zajęć prowadzonych na Orliku uczestniczyć może nie więcej niż 150 uczestników. Limit ten określa maksymalną liczbę uczestników zajęć i nie odnosi się do osób obsługujących obiekt.

Jaki rodzaj sprzętu sportowego powinien być dezynfekowany?
Dezynfekcji podlegają wszystkie urządzenia i przedmioty mające bezpośredni kontakt z użytkownikami.

Czy można korzystać z siłowni plenerowych i drążków?
Tak, jest to możliwe.

Czy uczestnicy zajęć mogą korzystać z szatni i pryszniców, które znajdują się na terenie obiektów sportowych?
Tak, jest możliwe korzystanie z szatni i pryszniców. * (Odpowiednią decyzję w tym punkcie podejmie dyrektor MOSiR)

To tylko kilka pytań i odpowiedzi opublikowanych przez Ministerstwo Sportu. Zobacz więcej -> kliknij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *